รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เช้าวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรับฟังการบรรยายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย มอบสิ่งของ และมอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม