ผบ.มทบ.27 เข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในพื้น อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภออคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร โดยมี พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 16 ประธานการตรวจเลือกฯ
พร้อมด้วย นาง นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการตรวจเลือกฯ รวมทั้งได้ ชี้แจงสิทธิพิเศษที่จะได้รับ หากการสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ แก่ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก พร้อมทั้งได้พบปะให้ความรู้เรื่องสิทธิของทหารเมื่อเข้ามารับใช้ประเทศชาติ มีโอกาสสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและนักเรียนนายร้อย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครอง ทหารของเกินที่เข้ามารับการตรวจเลือกฯ ครั้งนี้