“รักและห่วงใย เยี่ยมญาติทหารใหม่ มทบ.27”
พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ญาติพี่น้องของทหารใหม่ ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน สภาพความเป็นอยู่ภายในค่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองของทหารใหม่