มทบ.27 เตรียมความพร้อมให้กับน้องพลทหาร ก่อนการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยได้เข้าพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงถึงความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งแนะแนวขั้นตอนในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและทำการทดสอบความรู้ สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ทหารกองประจำการสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ต่อไป