มทบ.27 ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 0830 น. ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , นาง สุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ผู้บังคับกองพันทหารราบ 1 กรมทหารราบที่ 16, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร, นายสิบ, พนักงานราชการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมา