มณฑลทหารบกที่ 27 เตรียมจัดงาน “อุ่นใจ คลายหนาว”จำหน่ายผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(1) และ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย กำลังพล จาก หน่วย ฝ่าย แผนก ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อร่วมวางแผนบูรณาการจัดงาน “อุ่นใจ คลายหนาว”
ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 1600 – 2000 ณ อาคารเอนกประสงค์โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
 และระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ที่งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นกิจกรรมที่หน่วยจะได้นำผลิตผลทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 มาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในห้วงของการจัดงานกาชาด ประจำปี 2563 จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร จากโครงการทหารพันธุ์ดี,ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ เขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27, โครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 ,กิจกรรมฟังดนตรีในสวน, กิจกรรมพายเรือชมทัศนียภาพ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย หน่วยจะนำทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทยต่อไป