ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญ กำลังใจ มอบของขวัญให้แก่กำลังพล ที่เกิดในเดือน ธันวาคม
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธรูป หลวงปู่ทวดให้แก่กำลังพล ที่เกิดในเดือน ธันวาคม จำนวน 39 นาย ไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละตลอดมา