“ผบ.มทบ.27 ประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิหน้าที่”
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 0830 น. มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท และอวยพรให้ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่สูงยิ่งขึ้นไป โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาฯ และเพื่อนร่วมงานร่วมแสดงความยินดี