มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลตำบลปอภาร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มกราคม 2564 โดยมี นาย คมเพ็ชร สีดามาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ มีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ซึ่งการอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ด้วยการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย แจกหน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ, มาตรการเว้นระยะห่าง และแอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะด้วย
เมื่อ 7 มกราคม 64