พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และนายอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เน้น 5 มาตรการอย่างเข้มงวดดังนี้
1. ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
2. ล้างมือ หรือ ใช้เจลแอลกอฮอล์
3. Social Distancing
4. ต้องคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย
5. ต้องใช้ระบบไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ