“วาระสุดท้าย นักรบผู้เสียสละ ร่วมส่งผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยสายใย ผู้เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ อดีตผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยโทสุพิศ คุณมี ผู้เคยเสียสละเพื่อประเทศชาติ ปฏิบัติราชการสนามชายแดนไทย – กัมพูชา และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมรบเคียงบ่า เคียงไหล่ กับผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความกล้าหาญ สร้างคุณงามความดีให้กับกองทัพบก และประเทศชาติ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ร่วมสดุดีวีรกรรมของนักรบ และ ส่งดวงทิพย์วิญญาณ ของ ร้อยโทสุพิศ คุณมี สู่สรวงสวรรค์ ณ วัดป่าบ้านเดิด ต.บ้านเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร พร้อมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว “คุณมี” สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวที่กองทัพบก และผู้บังคับบัญชาระลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์