“เยือนถิ่นเก่า เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้อมจิต น้อมใจรับใช้ชาติ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร พร้อมเข้าเยี่ยมหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยมี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับ