ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าชุดปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการฯ อาทิ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเลี้ยงไหม การย้อมผ้าไหม และพบปะให้กำลังใจสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน สร้างความอบอุ่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นว่า มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนให้มากที่สุด