“พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 3”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่ภิกษุสามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวันที่ 3 โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอภิวัฒน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนประชาชนจิตอาสา และกำลังพลจิตอาสา ร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมสอบ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด