กองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance โครงการ”พี่ทหารสานฝัน ให้กับนักเรียน จากโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร จำนวน 10 ทุน มูลค่า 80,000 บาท
โครงการดังกล่าว พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการพี่ทหารสานฝัน และอาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือ ครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้นอีกด้วย