มทบ.27 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 โดยมี คณะอนุกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน 18 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน การแบ่งมอบขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนของการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย โครงการทหารพันธุ์ มณฑลทหารบกที่ 27, โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตลอดจนเร่งรัดการปฏิบัติงานในโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกโครงการในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป