มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ซึ่งการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ สภากาชาดไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินในค่ายประเสริฐสงคราม