มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม