“ธรรมะ นำชีวิต”
มทบ.27 ร่วมโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย สมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์