“หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาบ้านพักข้าราชการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวด้านที่พักอาศัยให้ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตสุขาภิบาลอยู่เสมอ