ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน พ.ย. 62

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0600 นาฬิกา ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จำนวน 280 นาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีดันพื้น,สถานีลุกนั่ง,สถานีวิ่ง 2 กม. เพื่อให้กำลังพลมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามนโยบาย (Smart man Smart Soldier) ของ ผู้บัญชาการทหารบก ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดให้มีห้วงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุก 2 เดือน และให้ทุกวันพุธของสัปดาห์เป็นวันกีฬาของหน่วย โดยให้มีการจัดรายการ การแข็งขันกีฬาภายในเป็นประจำ พร้อมมอบเงินรางวัลแก่ หน่วย ฝ่าย แผนก ที่ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกำลังพลในการร่วมกันออกกำลังกายสร้างสุขภาพ เพราะเมื่อสุขภาพดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีด้วยเช่นกัน