ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่มีฐานะยากจน
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีฐานะยากจน โดยจุดแรก ไปเยี่ยมครอบครัวพลทหารกองประจำการ ปี2561 ผลัดที่ 1 คือพลทหาร สัญญา ภูมิพนา สังกัด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 6 บ้านเทวา ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งภรรยาตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน มีบุตร จำนวน 1 คน อายุ 4 ปี ปัจจุบันภรรยาไม่ได้ทำงาน และพักอาศัยอยู่ กับบิดาและบุตร รวม 3 คน ซึ่งบิดาหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพัง มีรายได้เดือนละ 4,000-5,000,บาท/เดือน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมครอครัวพลทหาร กุญชร สุวรรณบุตร สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 6 บ้านโนนเพชร ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภรรยาหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง ได้รับเงินเดือนๆ ละ 6,000-7,000 บาท/เดือน ต้องเลี้ยงดูบุตร จำนวน 2 คน และต้องดูแลมารดาที่ป่วยด้วย

พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวถึงการออกเยี่ยมครอบครัวกำลังพลครั้งนี้ว่า เนื่องจากทางกองทัพบก มีนโยบายให้สำรวจกำลังพล และพลทหารใหม่ ว่าครอบครัวใดมีปัญหาและต้องการให้การช่วยเหลือด้านใดบ้าง เพราะบางครอบครัวมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องดูแลพ่อแม่ ภรรยาและลูก มีรายได้ไม่เพียงพอ ทำให้ประสบปัญหาตามมาหลายด้าน และส่งปลกระทบต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังการสำรวจพบว่าพลทหารทั้งสองราย ประส บปัญหาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงได้นำคณะออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินสดจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวพบทหารด้วย โดยสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือในครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รัยการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดhttps://www.youtube.com/watch?v=MNh2hetQLI0