“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจกำลังพลที่เสียชีวิต”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ จ่าสิบเอก ไพโรจน์ มีพันธ์ ตำแหน่ง นายสิบดับเพลิง กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมพิธี ณ เมรุวัดตาลวนาราม บ้านหน่อง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ในการนี้ หน่วยได้จัดทหารกองเกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นครั้งสุดท้าย แก่กำลังพลผู้เสียชีวิต