มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ วันที่ 4 ของการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2564
มณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ของ อำเภอเกษตรวิสัย และ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 2 โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งการให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารกองเกินและญาติที่ติดตามให้ได้รับความสะดวกอย่างดีที่สุด