“มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ถ.แจ้งสนิท (ตู้ยามหนองแวง) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ห่วงใยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ได้มอบหมายให้ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ บริการประชาชน ถ.แจ้งสนิท (ตู้ยามหนองแวง) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป้องกันอุบัติเหตุ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 นี้