มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุม พิจารณาการมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 1300 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในการประชุม การทุนการศึกษาบุตรกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นบุตรของกำลังพล อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป