“ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ชุดบริการประชาชน ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณถนนแจ้งสนิท (ตู้ยามหนองแวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด