“กองทัพบกปันน้ำใจ มอบผ้าห่มคลายหนาว”
เนื่องด้วยปัจจุบัน จ.ร้อยเอ็ด มีสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน มทบ.27 จึงได้จัดกิจกรรมแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และ พื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม 30 ผืน และมอบเสื้อกันหนาว 15 ตัว ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านบ่อทอง ม.9 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และ บ้านหนองแข้ดง ม.4 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาผ่อนคลายความหนาวเย็นในห้วงฤดูหนาวให้กับประชาชน พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ และลำไยให้กับผู้สูงอายุแทนความห่วงใยจากกองทัพบก และพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤต