เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 1000 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 2561 ณ สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม
มณฑลทหารบกที่ 27 มีเยาวชนจาก 5 สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย