#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่21 มี.ค. 61 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล 8 นาย ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และจิตอาสาชาวตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยด้วยการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย นางอุมาพร ยิ่งกำแหง ราษฎรบ้านเลขที่ 310 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ หมู่ 14 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และนายบุญธรรม โลเกตุ เลขที่ 274 หมู่ 2 ต.เหนือเมือง อ.เมือง ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อบ่ายวันที่ 20 ที่ผ่านมา ซึ่งพายุได้พัดหลังคาบ้านเรือนราษฎรพังเสียหายถึง 9 หลัง ในหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 14 และหมู่ 23 โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.เหนือเมือง ได้มอบวัสดุซ่อมแซมช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนแล้ว