“ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูโภคพื้นฐานที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ” เมื่อ 1 มิถุนายน 2564