“มทบ.27 ร่วมมอบถุงยังชีพจากไทยทีวีสีช่อง 3 ให้กับผู้ประสบอุทกภัย อ.จังหาร”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) ,นายอำเภอจังหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาค จากพี่น้องประชาชน ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านดินแดง ม.3 จำนวน 130 ครัวเรือน ณ วัดสุขสวัสดิ์ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร และ ที่บ้านดินดำ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 95 ครัวเรือน ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ม. 9 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น