“สืบสานมวยไทยให้ลูกหลาน”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมฝึกแม่ไม้มวยไทย ณ ลานออกกำลังกาย ข้างกองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย ในการนำไปใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งสืบสานวิชาการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป