“ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/64
พันเอก ทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27