“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีมอบภาพที่ระลึก และใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ปฏิบัติงานรับเสด็จฯ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบภาพที่ระลึก และใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ปฏิบัติงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้แทนกำลังพลของหน่วยทุกคน มอบไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิตการทำงานและวงศ์ตระกูลสืบไป