“มทบ.27 ร่วมพิธีรับพระราชทานถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีรับพระราชทานถุงพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดร้อยเอ็ด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้ามอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้พิการที่บ้านพักพร้อมสอบถามปัญหา ความต้องการของผู้พิการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป