“เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ สนามบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด และสมาคมสาเกตกุศลสงเคราะห์
เพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่น ความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่