“ฝึกให้พร้อม ซ้อมให้ชำนาญ มณฑลทหารบกที่ 27 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ”
โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ระหว่างขับรถจักรยานยนต์ กลับเข้าที่ทำงาน บริเวณถนนในค่าย เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุได้นำกำลังเข้าจับกุมตัว และแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที
ซึ่งการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ได้นำบทเรียน จาก การสูญเสียกำลังพลมาวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้ชุดเผชิญเหตุ มีความพร้อมสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง