“มทบ.27 เตรียมพร้อมรับน้องคนสุดท้องเข้าสู่รั้วของกองทัพบก”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก ตรวจความพร้อมในการรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/64 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เน้นย้ำข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก , และ แม่ทัพภาคที่ 2 ในการฝึกทหารใหม่ ซึ่งจะเข้ารับการฝึกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่ ผู้ฝึก ครูฝึก ครูทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27