“สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้กับน้องพลทหารระหว่างช่วงเวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมทหารกองประจำการ หลักสูตรพนักงานแบกถุงกอล์ฟ รุ่นที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสอนกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีทหารกองประจำการสมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 18 นาย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ที่มีความประสงค์จะหารายได้เสริมในช่วงเวลาเวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่