“หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจ และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาบ้านพักข้าราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้ดียิ่งขึ้น สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเพิ่มขวัญและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อ เป็นหน่วยทหารที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพของกองทัพบกต่อไป