เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วย พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ (๑) พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร)และคณะ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร พร้อมหารือข้อราชการที่สำคัญเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติราชการในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรต่อไป