“มทบ.27 ประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 นาย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลอย่างยิ่ง