“ศบภ.มทบ.27 ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบาง”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27/กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 1 ชุด ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 ราย คือ นางทองสี จตุเทน อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ 8 บ้านไชยอุดม ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก และอาสาสมัครของชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย