มณฑลทหารบกที่ 27 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดป่าจิก ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอำเภอโพธิ์ชัย, ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ชัย, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้,อาสาสมัครกิจการพลเรือน,นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน โดยได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 300 ต้น และมอบพันธุ์กล้ายางนา ให้กับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 ต้น รวม 200 ต้น เพื่อนำไปปลูก ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านต่อไป เป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนดูแลรักษา อนุรักษ์และ ฟื้นฟูป่า โดยดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง บวร คือ วัด หมู่บ้านและโรงเรียน
ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ถวายถังนำ้โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ขนาด 1500 ลิตร จำนวน 1 ถัง ให้แก่ เจ้าอาวาสวัดป่าจิก เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
พร้อมกันนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ ผู้ร่วมกิจกรรม สร้างความสุขใจ อิ่มเอมใจ ที่ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ผืนแผ่นดินไทย ร่วมใจน้อมนําแนวพระราชดําริฯ ในการบริหารจัดการป่า และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป