มณฑลทหารบกที่ 27 รับรายงานตัวทหารใหม่ ผลัด 1/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 เข้ากองประจำการวันแรก( 1 ก.ค.64 )เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการรับทหารใหม่จากภูมิลำเนาจะเริ่มจาก สัสดีอำเภอนำทหารกองเกินไปตรวจหาเชื้อโควิด-19(swab test)ที่ รพ.ประจำอำเภอ ก่อนรายงานตัวทุกนาย (100%)ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วร้อยละ 80 และจะดำเนินการฉีดให้ครบทุกนาย ภายใน 2 ก.ค.64
ในวันรายงานตัวมีการใช้แบบฟอร์มจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองโรค โดยคัดแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีแดง คือผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อและบุคคลที่มีอาการ, กลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ที่มีความเสี่ยงเช่น มีประวัติเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ, กลุ่มสีเขียว คือ กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง เมื่อดำเนินการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสีแดง จะดำเนินการกักตัวโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองและ สีเขียว จะถูกส่งตัวเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน แล้วจึงเข้ารับการฝึกต่อไป