ผบ.มทบ.27 นำถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป ร.5 วันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 134 ปี
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตยของชาติ
ต่อจากนั้นคณะนายทหารศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ศิษย์เก่าที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ วัดวิมลนิวาส และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว