มทบ.27 เราทำความดีด้วยหัวใจ
“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ชื่นชมกำลังพลที่กระทำความดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวชื่นชมกำลังพลที่กระทำความดี ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ
ประกอบด้วย
1. พันตรี สมเกียรติ ถือมาลา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารมณฑลทหารบกที่ 27
2. ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27
3. สิบเอก ภาณุสรณ์ เรืองฤทธิไกร ตำแหน่ง ช่วยราชการกองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 27
4. สิบโท ณัฐพล บุญวิเศษ ตำแหน่งนายสิบสนามยิงปืน หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพล และขอให้กำลังพลกระทำความดี อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดความดี ต่อไป