เมื่อ 16 พ.ค.61 เวลา 0700 น. พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง รอง เสธ.มทบ.27 (1) ผู้แทน ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุตร กองทอง รองผู้ว่าราชการร้อยเอ็ดเป็นประธาน ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ และมีการทำพิธีพราหม สักการะบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้คุ้มครองป้องกันลูกหลานชาวร้อยเอ็ด ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง หรือพื้นถิ่นเรียกว่า บุญซำฮะ