ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 0730 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
เดินทางไปตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม อำเภอเสลภูมิ โดยมี พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันโท อาชวิน อัคพิน นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมพัฒนาที่ 2/ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 1 และ พันตรี นพดล สุระชัย รักษาราชการแทน สัสดีอำเภอเสลภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้น เวลา 0900 น.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ณ หอประชุม อำเภอเมืองยโสธรโดยมี พันเอก อุดม บุญหอม สัสดีจังหวัดยโสธร , พันโทรุหาญ รุจธารจรูญ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 22/ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำ จังหวัดยโสธร และ พันโท วราเมธ สมรักษ์ สัสดีอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทักทายผู้ปกครอง, ญาติ และทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกประจำปี 63 แนะนำสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับหากสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และได้ตรวจติดตามความเรียบร้อยของหน่วยตรวจเลือก ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ป้องกันความแออัด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกและญาติเป็นอย่างดี